Cennik dla pomocy w pisaniu prac szkół pomaturalnych oraz wyższej uczelni

 • Pomoc w pisaniu Referatów od 19,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac seminaryjnych (zaliczeniowych, semestralnych) od 22,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac licencjackich / absolwenckich od 26,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac magisterskich / inżynierskich od 29,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac doktorskich / dysertacyjnych od 47,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac MBA od 47,99 zł / strona.

Cennik dla pomocy w pisaniu prac szkoły średniej

 • Pomoc w pisaniu Referatów (rozprawek, esejów, dzienników) od 17,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Prac semestralnych od 17,99 zł / strona.

Cennik dl pomocy w pisaniu materiałów do innych tekstów

 • Pomoc w pisaniu Recenzje od 48,99 zł / strona.
 • Pomoc w pisaniu Artykułów naukowych od 49,99 zł / strona.
 • Prace specyficzne (internetowyh prezentacji, przemówienia i t.d.) cena do uzgodnienia.
 • Korekty tekstu w języku polskim (błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne) 16,99,-zł/ strona.

Notatki

Wszystkie ceny są w formacie standardowym: wielkość czcionki 12pt, czcionka «Times New Roman», interlinia 1,5pt. Każda praca jest rozdzielana na kilka etapów płatności. To znaczy, że płaci się za każdy rozdział odzielnie. Poprawki są darmowe w razie, jeśli klient zgłosi o nich w ciągu 48 godzin od momentu wysłania materiałow.

Copyright © Sowa Dyplomowa 2017 - 2019. All Rights Reserved.
Made with